سه شنبه مورخ 95/9/23 ساعت 23:23 دقيقه طي تماس با فرماندهي عملياتي 125 گزارش شد به آدرس خيابان ميرزا رضا يك واحد مسكوني دچار حريق شده است . با دريافت اين گزارش يك تيم عملياتي اطفائي از ايستگاه يك سازمان به محل وقوع حادثه اعزام شدند . ناجيان 125 بعد ازرسيدن در محل حادثه  با رعايت اصول ايمني پس از قطع برق با برقراري امنيت در محل حريق را پس از ده دقيقه عمليات اطفاء ، و با تخليه دود از منزل به ماموريت خود پايان دادند. علت حريق در دست برري مي باشد .

 

چهار شنبه مورخ 95/9/24 ساعت 11:38 دقيقه طي تماس با مركز فرماندهي عملياتي 125 گزارش شد به آدرس حجت آباد يك دستگاه پژو در يك منزل مسكوني دچار حريق شده است . با دريافت اين گزارش يك تيم عملياتي از ايستگاه يك سازمان به محل وقوع حادثه اعزام شدند . ناجيان 125 بعد ازرسيدن در محل حادثه با برقراري امنيت در محل و رعايت اصول ايمني حريق را مهار كردند . علت حريق در دست بررسي مي باشد .

شنبه مورخ 95/9/27 ساعت 18:00 طي تماس با مركز فرماندهي عملياتي 125 گزارش شد در كيلومتر 10 جاده كرمان بعد از پل هوايي لاين رفت . سه دستگاه سواري ( 2 دستگاه پرايد و يك دستگاه 206 ) با هم برخورد ودر اثر اين برخورد يك نفر مصدوم درسواري پرايد گير مي باشد . با دريافت اين خبر دو تيم ( عملياتي - اطفائئ ) از ايستگاه دو سازمان به محل حادثه اعزام شدند . ناجيان 125 بلافاصله پس از رسيدن به محل حادثه با برقراري امنيت در محل و رعايت اصول ايمني نجات مصدوم (زن سالخورده ) را آزاد و به اورژانس 115 حاضر در محل جهت اقدامات درماني سپردند .

 

 

 

 

سایت های مرتبط

Back to Top