با توجه به اهمیت آموزش و پیشگیری در چهار چوب ایمنی ، یک دوره ی آموزشی مقدمات آتش نشانی ویژه داوطلبان ( آزاد ) در محل ایستگاه 3 آتش نشانی با حضور25 نفر از داوطلبان به مدت چهار روز به صورت تئوری و عملی با تدریس اساتید مجرب سازمان از طرف واحد آموزش سازمان برنامه ریزی و به پایان رسید. .

 

پایان این دوره از داوطلبان آزمون تئوری و عملی گرفته شد.

 

 

 

سایت های مرتبط

Back to Top