1-پنج شنبه مورخ 95/9/18 ساعت 19:34 دقيقه طي تماس با مركز فرماندهي عملياتي 125 گزارش شد كه به آدرس شهرك ثارالله يك سيلندرگاز ( پيك نيك ) در يك واحد مسكوني دچار حريق شده است با دريافت اين گزارش يك تيم عملياتي از ايستگاه يك سازمان به محل وقوع حادثه اعزام شدند . ناجيان 125 پس از رسيدن به محل ، حريق را مهار كردند .

 

2-پنج شنبه مورخ 95/9/18 ساعت 24 دقيقه بامداد طي تماس با مركز فرماندهي عملياتي 125 گزارش شد كه به آدرس شهرك امام علي ( ع ) يك واحد مسكوني دچار حريق شده است با دريافت اين گزارش يك تيم عملياتي از ايستگاه يك سازمان به محل وقوع حادثه اعزام شدند . ناجيان 125 پس از رسيدن به محل حادثه  با رعايت نكات ايمني و امنيت در محل پس ازهشت دقيقه عمليات اطفائي ، حريق را مهار كردند  . علت حريق در دست بررسي مي باشد .

سایت های مرتبط

Back to Top