ناجیان 125 پس از رسیدن به محل حادثه با توجه به دود و حرارت زياد از اين واحد مسكوني ، با برقراري امنيت در محل و رعايت اصول ايمني ، پس از قطع برق ساختمان ، پس از یک عملیات بيست دقیقه ای و با استفاده از سيستم تهويه دود و دستگاه تنفسي وارد ساختمان شده و حريق را مهار کردند . در زمان حريق كسي در منزل حضور نداشت .

 

 

 

 

سایت های مرتبط

Back to Top