مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان از تعیین و تایید صلاحیت شركتهاي  فعال ارائه دهنده خدمات ايمني و آتش نشاني در سیرجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان، مهدی فیروزآبادی در این رابطه گفت: پس از انجام آزمون های مختلف حوزه آتش نشانی و ایمنی، شرکت های گروه فني مهندسي مثلث، فروشگاه آتش نشان، شركت زيباسازان سيرجان، شركت مبتكران، شركت ايمن پيشرو سام، شركت آريا زرين، شركت كار آفرينان ماندگار موفق به کسب تاییدیه اعتبار شدند.

وی در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: شهروندان باید به منظور كاهش هزينه و زمان توام با رعايت ضوابط ايمني و آتش نشاني در ساخت و ساز، قبل از شروع هرگونه عمليات ساختماني آخرين نقشه معماري مصوب و دستورالعمل ايمني و آتش نشاني را از سازمان آتش نشاني دريافت کنند، به منظور جلوگيري از هرگونه دوباره كاري توصيه مي شود از زمان شروع عمليات ساختماني يكي از شركت هاي ارایه دهنده خدمات ايمني آتش نشاني مندرج در این فهرست را بعنوان مشاور در اجراي دستورالعمل ايمني سازمان آتش نشاني انتخاب کنند، شركت مشاور منتخب توسط مالك موظف است با مدنظر قراردادن دستورالعمل ايمني از شروع قرارداد تمامي عمليات ساختماني از قبيل (معماري، تاسيسات ايمني و آتش نشاني ...) را تحت نظارت خود داشته و حداقل ماهيانه يكبار از پروژه بازديد و گزارش هاي مربوطه را به رويت و به صورت كتبي در دوبرگه تاييد مالك و كارفرما برساند و يك نسخه از آن را تحويل مالك دهند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان ادامه داد: هرگونه طراحي نقشه هاي شامل سيستم اعلام حريق و اطفای حريق، تهويه، كنترل دود و مقاوم سازي فلزي در برابر حريق قبل از اجرا توسط مجري به تاييد سازمان آتش نشاني برسد؛ به منظور جلوگيري از تخلفات معماري كه عموما غيرقابل اصلاح است در پايان سفت كاري و سقف ها نسبت به اخذ عدم خلاف از سازمان اقدام کنند؛ هرگونه تغيير در نقشه هاي معماري در هر مرحله ساختماني از سازمان آتش نشاني استعلام شود و تغييرات به تاييد سازمان برسد تا در مراحل صدور گواهي ايمني ساختمان دچار مشكل نشوند.

مهدی فیروزآبادی افزود: تقدم و تاخر در فهرست شركتهای ارایه دهنده خدمات ايمني تاثيري در كيفيت و سطح فني آنها ندارد و مالك موظف است پس از بررسي دقيق و استعلام قيمت شركتها نسبت به انتخاب شركت مورد نظر اقدام کند و نیز تجهيزات فهرست شده در سازمان داراي كيفيت هاي متفاوت است و ملاك سازمان در قرار دادن آنها در فهرست صرفا بررسي اسناد استاندارد ملي يا معتبر بين المللي است و براي اثربخشي بيشتر و كاهش هزينه هاي نگهداري توصيه مي شود تحقيقات لازم در خصوص كيفيت آنها در پروژه هاي قبلي اجرا شده اعمال گردد.

وی با اشاره به اینکه اين فهرست به منظور آگاهي شهروندان از شركتهاي فعال در حوزه ايمني و آتش نشاني با توجه به احصای حداقل شرايط لازم منتشر مي شود و به منزله تاييد و صحت عملكرد شركت ها نیست اضافه کرد: عملكرد شركتها بصورت دوره اي ارزيابي و از نظر كيفي مورد پايش قرار خواهد گرفت كه نتايج آن در فهرست نهايي بصورت مستمر درج و منتشر می شود و شهروندان باید با توجه به عملكرد شركت ها و بررسي رزومه آنها، نسبت به انتخاب پيمانكار اقدام کنند.

مهدی فیروزآبادی در پایان اظهار داشت: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهردای سیرجان هيچگونه مسووليتي در قبال موارد ذكر شده ندارد و كارفرمايان باید مطابق آیين نامه كنترل پروژه و قراردادهاي مصوب، اقدامات لازم را انجام دهند.

 

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

Template Design:Dima Group