سومین دوره آموزش آتش نشانی برای داوطلبان به مدت چهار روز در ایستگاه شماره سه آتش نشانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان، مهدی فیروزآبادی در این رابطه گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایمنی و آموزش همگانی، سومین دوره کلاسهای آموزشی ویژه داوطلبان در سالجاری برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان بیان کرد: در این دوره آموزشی که با حضور 35 نفر از آتش نشانان داوطلب به مدت چهار روز برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن استقبال از برگزاری این دوره آموزشی، با وظایف و اهداف سازمان، نحوه استفاده از خاموش کننده ها، تئوری حریق و خطرات گازها آشنا شدند.

وی اظهار داشت: آموزشهای ایمنی و نحوه استفاده از خاموش کننده ها برای شهروندان و آتش نشانان داوطلب نقش بسزایی در کاهش حریق و حوادث و همچنین مقابله با حوادث احتمالی دارد. 

 

Back to Top