برخورد دو دستگاه تریلر با یکدیگر در بلوار ولایت، یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان، بر اثر برخورد یک دستگاه تریلر با انتهای یکدستگاه کامیون، راننده تریلر که در اتاق گیر کرده بود، با حضور به موقع آتش نشان ها از میان آهن پاره ها جان سالم بدر برد.

مهدی فیروزآبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان در این رابطه گفت: در ساعات پایانی آخرین روز هفته اخیر، با اعلام مرکز 125 مبنی بر برخورد دو دستگاه کامیون در بلوار ولایت و به دام افتادن راننده تریلر، با حضور به موقع ماموران آتش نشانی در صحنه، راننده ای را که میان آهن پاره ها گیر کرده بود را نجات دادند.

 

 

Back to Top